ตารางนำร่องประจำวัน (Pilot Schedule) เขตท่าเรือกรุงเทพฯ

ปิดรับแจ้ง 13:00 , เริ่มงาน เข้า: 14:00 - 18:00 ของวันรุ่งขึ้น // ขาออก-เลื่อน: 17:00 - 16:00 ของวันรุ่งขึ้น

No.LOA SHIP'S NAME (Arrival)AGENTBERTHDraftETA BARPROCEEDPILOT'S ON DUTYNo.ETDLOA SHIP'S NAME (Departure and Movement)AGENTBERTHDraft
POUS
1 558 : SOL RELIANCE
RICM66120001759
CHINA OCEA
0815506052
BK20D 6.50 08-1400 08-1400 184 198
2 197 : SRI WANWALAI
RICM66120002225
River Netw
0922999856
BK20G 3.00 09-0100 09-0100 218 144
3 367 : BMC ALPHA
RICM66120001808
SEA HORSE
0808173888
BKD21 4.80 08-1100 09-0400 192 121
4 262 : KIEN HUNG
RIB0366120009
ANCHOR MAR
0809359598
BKSB1 3.00 09-0400 09-0400 210 146
5 222 : PP 7
RICM66120001993
PP GLOBAL
0982894287
BKSLW 4.00 09-0500 09-0500 201
6 197 : SRI SIRAPAT
RICM66120002227
River Netw
0922999856
BK20G 4.00 09-0600 09-0600 213
7 272 : TAKSAORN
RICM66120002387
MAJOR CHEM
0910931999
BK18G 5.00 09-0800 09-0800 211
8 565 : NATTHA BHUM
RICM66120002184
RCL FEEDER
0818188965
BK20C 7.10 09-0800 09-0900 198
9 558 : NORDLION
RI20A66120012
SEALAND MA
0818043568
BK20E 6.80 08-1200 09-1000 144
10 565 : MTT SANDAKAN
RIK4A66120002
ZIM INTEGR
0877073845
BKK4A 7.00 08-1800 09-1200 121
11 565 : HEUNG-A BANGKOK
RICM66120002142
HEUNG A LI
0816236631
BK20B 7.30 09-0400 09-1200 146
12 219 : PILATUS 50
RICM66120002352
WORLD WIDE
0818180681
BKSLW 4.00 09-1200 09-1300 189 189 1 09-0100 263 : V.L. 23
RECM66120002585
V.L.ENTERP
0863341726
BK18B 4.00
13 289 : SMOOTH SEA 102
RICM66120002027
SMOOTH SEA
0910931999
BK18D 4.80 09-1300 09-1300 194 194 2 09-0100 335 : BIG SEA 106
RECM66120002542
BIG SEA CO
0983344984
BK24B 4.60
14 353 : SMOOTH SEA 29
RICM66120002388
SMOOTH SEA
0910931999
B18EF 6.10 09-1300 09-1300 215 215 3 09-0400 426 : MAPUTI
RECM66120002503
MOL Drybul
0813001222
BK22D 5.00
15 201 : MICLYN ENERGY
RICM66120002356
SPV. SERMS
+66632625665
BKYA1 3.40 09-1400 09-1400 175 4 09-1000 565 : G. CROWN
RECM66120002592
SEALAND MA
0818043568
BK20D 6.90
16 394 : LUANA SKY
RICM66120001848
PRIME SHIP
081-6446551
BK22E 5.50 09-1600 09-1600 136 5 09-1000 565 : SITC JIANGSU
RECM66120002365
SITC CONTA
0948565557
BK20E 7.00
208 6 09-1200 406 : WOOJIN EVELYN
RECM66120002146
TRANSMARIN
0813001222
BKK03 5.00
120 7 09-1300 565 : XIN MING ZHOU 106
RICM66120002154
CHINA UNIT
089-4400750
BK20B >> BKK7B
217 8 09-1500 222 : PP 7
RECM66120002223
PP GLOBAL
0982894287
BKSLW 3.60
120 9 09-1600 197 : SRI WANWALAI
RICM66120002225
River Netw
0922999856
BK20G >> BK16C
117 10 09-1600 324 : CHERRY STAR
RECM66120001954
THAICEN TR
0894641413
BKK41 4.90
รายการขอเรือเพิ่มเติม