ตารางนำร่องประจำวัน (Pilot Schedule) เขตท่าเรือมาบตาพุด

ปิดรับแจ้ง 14:30 , เริ่มงาน เข้าออกเลื่อน: 17:00 - 16:00 ของวันรุ่งขึ้น

No.LOA SHIP'S NAME (Arrival)AGENTBERTHDraftETA BARPROCEEDPILOT'S ON DUTYNo.ETDLOA SHIP'S NAME (Departure and Movement)AGENTBERTHDraft
PS
191 1 08-1700 223 : MV.SEA MEADOW 29 / RECM66120001955 GULF AGENC
0816095873
SADW5 5.00
177 2 08-2300 473 : SAEHAN JASPER / RICM66120001779 S5 ASIA LI
0868428230
PGCW2 >> TTT02
4 966 : MARAN GAS MYSTRAS / RICM66120002064 GULF AGENC
098-9908714
PTLNG 9.05 09-0600 09-0600 170 191 166 3 09-0200 821 : YUAN HE WAN / RECM66120002488 GULF AGENC
098-9908714
SPRC3 8.80
5 214 : P P 8 / RICM66120001168 PP GLOBAL
0982894287
SAPOL 4.00 09-0700 09-0700 191
6 213 : MEO MONARCH 2 / RICM66120002178 OIL-TEX (T
0815788464
SAT06 5.00 09-0800 09-0800 191 177 7 09-0900 395 : GAS WAVE / RECM66120002330 MERIDIAN P
0819234827
TTT01 7.60
8 315 : GAS COURAGE / RIRC566120002 ALLIANCE S
081-7233722
SPRCN 4.60 09-1400 09-1400 170
9 803 : ATLANTIC EXPLORER / RICM66120002057 GULF AGENC
098-9908714
SPRC3 10.40 08-2359 09-1400 177 166 10 09-1500 591 : PIONEER / RECM66120002731 ALLIANCE S
061-8542965
PGCE1 8.00
12 801 : HOVDEN SPIRIT / RICM66120001307 SIAM THARA
0818619054
PGCE1 10.90 07-2000 09-1600 166 191 11 09-1600 214 : P P 8 / RECM66120001947 PP GLOBAL
0982894287
SAPOL 4.00
รายการขอเรือเพิ่มเติม
13 604 : TRF MANDAL / RICM66120002242 GULF AGENC
089-7377022
TTT02 10.60 09-1200 09-1200 191