ตารางนำร่องประจำวัน (Pilot Schedule) เขตท่าเรือภูเก็ต

รับแจ้ง 24 ชม.

No.LOA SHIP'S NAME (Arrival)AGENTBERTHDraftETA BARPROCEEDPILOT'S ON DUTYNo.ETDLOA SHIP'S NAME (Departure and Movement)AGENTBERTHDraft
PS
1 358 : R M 2 / RICM66100007727 WANTANA PA
0816074132
HKT01 3.50 08-0630 08-0500