ตารางนำร่องประจำวัน (Pilot Schedule) เขตท่าเรือสงขลา

ปิดรับแจ้ง 15:30 , เริ่มงาน เข้าออกเลื่อน: 17:00 - 16:00 ของวันรุ่งขึ้น

No.LOA SHIP'S NAME (Arrival)AGENTBERTHDraftETA BARPROCEEDPILOT'S ON DUTYNo.ETDLOA SHIP'S NAME (Departure and Movement)AGENTBERTHDraft
PS
1 177 : ENA PEARL / RICM66120002436 AMARIT AND
0817025539
SGZ07 4.80 08-1700 08-1700 2 08-1700 197 : BOURBON MORRAKOT / RECM66120002529 Samarn mar
0854845534
SGS06 5.00
3 197 : BOURBON MORRAKOT / RICM66120002427 Bangkok fr
0854845534
SGS06 5.00 08-1000 08-1700 4 08-1700 197 : BOURBON JINDAMANEE / RECM66120002025 PTTEP ENER
0854845534
SGS05 5.00
5 08-1700 216 : BOURBON KAIMOOK / RICM66120002254 PTTEP ENER
0854845534
SGS09 >> SGS03
6 08-1800 214 : VOS CHALLENGE / RECM66120002391 PTTEP ENER
0854845534
SGS04 5.00
7 08-2200 480 : DANU BHUM / RECM66120002459 SONGKHLA S
091-0473418
SGDW3 7.20
8 08-2300 216 : BOURBON KAIMOOK / RECM66120002390 PTTEP ENER
0854845534
SGS03 5.00
10 565 : MAERSK NORDDAL / RICM66120002585 SEALAND MA
0624193541
SGDW3 7.10 09-0800 09-0800 176 9 09-0700 624 : BAHJAT / RECM66110009659 SEA UNITY
0658912396
SGDW2 7.50
11 09-1400 214 : DAYA INDAH SATU / RICM66120002265 Bangkok fr
0854845534
SGS02 >> SGS09
12 09-1400 214 : DAYA INDAH SATU / RICM66120002265 Bangkok fr
0854845534
SGS09 >> SGS02
รายการขอเรือเพิ่มเติม