ตารางนำร่องประจำวัน (Pilot Schedule) เขตท่าเรือศรีราชา

ปิดรับแจ้ง 14:30 , เริ่มงาน เข้าออกเลื่อน: 17:00 - 16:00 ของวันรุ่งขึ้น

No.LOA SHIP'S NAME (Arrival)AGENTBERTHDraftETA BARPROCEEDPILOT'S ON DUTYNo.ETDLOA SHIP'S NAME (Departure and Movement)AGENTBERTHDraft
PS
173 1 08-1700 706 : MSC ULSAN III / RECM66120002327 MEDITERRAN
0817428499
KSP08 9.60
126 2 08-1700 565 : MTT SANDAKAN / RECM66120002269 ZIM INTEGR
0871412043
KSP06 6.90
4 565 : HEUNG-A BANGKOK / RICM66120001765 HEUNG A LI
0955270027
LCBA0 9.70 08-1700 08-1700 156 158 3 08-1700 1093 : NINAWA / RECM66120002500 SIAM THARA
0824733973
TSBM1 8.90
5 486 : YANGTZE TRADER / RICM66120001504 SINOKOR ME
0817428499
LCBB3 6.80 08-1700 08-1700 164
6 558 : KUO LONG / RIBB566120018 CMA CGM As
0816653087
LCBB5 7.20 08-1700 08-1700 206
7 565 : INCRES / RIP1066110024 CK LINE CO
0818648505
KSP08 6.20 08-1200 08-1800 173 182 8 08-1800 601 : SIERRA NEVADA HIGHWAY / RECM66120002514 KAWASAKI K
0842864828
LCBA5 8.50
10 1083 : SEASPAN FALCON / RICM66120001937 OCEAN NETW
0816956265
LCBC1 11.20 08-1900 08-1900 186 145 9 08-1800 729 : MSC CARPATHIA III / RECM66120002519 MEDITERRAN
0818629676?
LCBD1 7.80
11 394 : LUANA SKY / RICM66120001052 MARITIME M
0813432851
KSP03 6.10 08-2100 08-2000 126
12 394 : BOOTES TWIN / RIP0166120010 MOL Drybul
0661561555
KSP01 8.30 08-2000 08-2000 158
13 875 : BEAR MOUNTAIN BRIDGE / RICM66120001283 OCEAN NETW
0800091979
LCBA3 10.30 08-2000 08-2000 156 164 14 08-2000 564 : SITC LIDE / RECM66120002673 SITC CONTA
0800530897
LCBC3 9.30
15 565 : YM INCEPTION / RICM66120001946 YANG MING
0875650684
KSP06 7.00 08-2100 08-2100 182 145 16 08-2300 322 : VP ASPHALT 2 / RECM66120002336 TRANSMARIN
0813400597
TOIL4 4.60
17 553 : HE JIN / RICM66120002217 SHANGHAI J
0634935561
LCBB5 10.20 08-2300 08-2300 206 186 18 08-2359 565 : INCRES / RECM66120001734 CK LINE CO
0818648505
KSP08 8.90
190 19 08-2359 919 : XIN NING BO / RECM66120002523 CHINA OCEA
0863220589
LCBB2 12.70
173 20 09-0100 486 : YANGTZE TRADER / RECM66120002492 SINOKOR ME
0817428499
LCBB3 8.50
126 21 09-0200 591 : CS SATIRA / RECM66120002340 SEAGREEN M
0616625446?
KSP04 6.90
158 22 09-0200 565 : WAN HAI 171 / RECM66120002677 WAN HAI LI
0909758076
LCBA2 9.50
24 565 : WAN HAI 271 / RICM66120001901 WAN HAI LI
0909758076
LCBA2 7.00 08-1700 09-0300 158 156 23 09-0200 565 : HEUNG-A BANGKOK / RECM66120002225 HEUNG A LI
0955270027
LCBA0 7.20
25 877 : NAVIOS JASMINE / RICM66120002236 Unifeeder
0806563916
LCBB2 10.40 09-0300 09-0300 164
26 591 : POSITIVE LEADER / RICM66120001140 NYK LINE (
0882104331
LCBA5 8.50 09-0400 09-0400 182 206 27 09-0500 366 : MU MIAN / RECM66120002640 SIAM THARA
0824733973
EBI03 6.50
145 28 09-0500 601 : KAREN MAERSK / RECM66120002606 ALLIANCE S
0813400597
PTT04 6.50
186 29 09-0500 565 : MAERSK NARVIK / RECM66120002596 SEALAND MA
0890905574
LCBA0 8.90
31 598 : BRIDGE / RICM66120002326 SAMUDERA S
0924598666
LCBB4 9.20 09-0500 09-0500 173 190 30 09-0500 597 : UNI-PREMIER / RECM66120002609 EVERGREEN
0812398124
LCBB3 9.20
33 565 : NORDAGER MAERSK / RIBA066110232 SEALAND MA
0818747456
LCBA0 8.50 09-0500 09-0600 186 126 32 09-0500 749 : ZHONG GU CHANG SHA / RECM66120002218 CHINA UNIT
0629163563
LCBC2 8.00
34 565 : JAN / RICM66120002281 SM LINE CO
0848660045
LCBC3 8.60 09-0600 09-0600 156 164 35 09-0700 565 : GREEN CELEBRITY / RECM66120002563 EVERGREEN
0812398124
KSP12 9.20
37 601 : SQUAXIN ISLAND / RICM66120000790 I T L SERV
0841300599
KSP11 10.50 09-0800 09-0800 145 182 36 09-0700 860 : KOTA LARIS / RECM66120002575 PACIFIC IN
081-8348972
LCBC2 11.10
38 565 : STARSHIP AQUILA / RICM66110009553 NAMSUNG SH
0841300599
LCBB3 7.00 09-0800 09-0800 206 190 39 09-0900 565 : YM INCEPTION / RECM66120002468 YANG MING
0875650684
KSP06 9.00
126 40 09-0900 591 : POSITIVE LEADER / RICM66120001140 NYK LINE (
0882104331
LCBA5 >> LCBC0
42 565 : PANCON BRIDGE / RICM66120002432 BEN LINE A
0806256635
LCBA0 9.70 09-1100 09-1100 156 158 41 09-0900 558 : KUO LONG / RECM66120002393 CMA CGM As
0816653087
LCBB5 9.00
164 43 09-1200 553 : HE JIN / RECM66120002572 SHANGHAI J
0634935561
LCBB5 7.50
182 44 09-1300 565 : NORDAGER MAERSK / RECM66120002635 SEALAND MA
0818747456
LCBA0 7.00
46 686 : MAERSK NINGBO / RIBA066120005 SEALAND MA
0818747456
LCBA0 9.40 09-1300 09-1400 182 145 45 09-1400 394 : LUANA SKY / RECM66120002623 MARITIME M
0813432851
KSP03 5.60
47 565 : DONGJIN VOYAGER / RICM66120002288 DONGJIN SH
0848660045
LCBB5 8.40 09-1400 09-1400 206
48 565 : KYOTO TOWER / RICM66120002476 EVERGREEN
0812398124
KSP12 6.70 09-1500 09-1500 186 173 49 09-1500 610 : ALI M / RECM66120000877 SEALITE SH
0818905095
SCSP2 6.30
190 50 09-1500 556 : OCEAN VICTORY / RECM66120001895 BEST SHIPP
0847738800
LCBA3 7.20
126 51 09-1600 565 : STARSHIP AQUILA / RECM66120002608 NAMSUNG SH
0841300599
LCBB3 6.70
Koh SriChang
53 558 : VICTORIA HARBOUR / RIHAA66120060 PROSHIP CO
0819833744
KOHAG 10.06 08-1700 08-1700 159 181 52 08-1700 347 : QUANG HAI 09 / RECM66120002467 WONGSAMUTO
081-6559772
KOHAA 4.20
159 54 08-2359 657 : NOSHIMA / RECM66120002499 SIAM THARA
0824733973
KOHAA 11.50
56 363 : DA YANG BAI LI / RICM66120002077 SEALITE SH
0634935561
KOHAF 7.10 09-0600 09-0600 187 187 55 09-0500 460 : SIDER AMBOS / RECM66120002624 MARITIME S
0819003608
KOHAB 4.89
57 656 : FALCON TRIDENT / RICM66120001359 BRIGHT MAR
0818747456
KOHAA 13.00 09-0600 09-0600 181 181 58 09-1100 331 : TAN BINH 79 / RECM66120002574 SEALITE SH
0634935561
KOHAF 5.50
159 59 09-1200 591 : SILVER / RECM66120002576 SEALITE SH
0634935561
KOHAF 9.71
187 60 09-1300 624 : COURAGEOUS / RECM66120002732 SEALITE SH
0634935561
KOHAD 6.30
62 441 : THAI CHEMI / RICM66120002082 TRANSMARIN
0813400597
KOHAG 7.40 09-1400 09-1400 187 181 61 09-1300 739 : AQUAMAN / RECM66120002581 WILHELMSEN
081-910 7853
KOHAA 7.40
159 63 09-1600 480 : RUI EN 17 / RECM66120002427 WONGSAMUTO
081-6559772
KOHAA 4.70
รายการขอเรือเพิ่มเติม
64 565 : SITC JIANGSU / RIP0166110038 SITC CONTA
0800530897
KSP06 6.80 09-1500 09-1500
65 448 : VIMC FREEDOM / RICM66120002601 SEA HORSE
0808173888
KOHAD 5.60 08-1200 09-1000 159