ประกาศกรมเจ้าท่า


ดาวน์โหลดเอกสาร

  • ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๑ แบบสำแดงของเสียจากเรือ (SHIP ARRIVAL & WASTE NOTIFICATION FORM) 
  • ๑ พ.ย. ๒๕๕๘ แบบฟอร์ม Ship Document ตามกำหนดของกรมเจ้าท่า 
     
  • ๑ พ.ย. ๒๕๕๘ 
    แบบฟอร์ม รายการสินค้าอันตรายที่ขออนุญาตขนถ่ายสิ่งของที่ก่อให้เกิดอันตราย ตามกำหนดของกรมเจ้าท่า  Download แบบฟอร์ม DG Declaration  Download แบบฟอร์ม DG Declaration XLS

ข่าวประชาสัมพันธ์Copyright © Marine Department 2017. All Rights Reserved